Palvelut

Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tavoitteena on yksilön toimintakyvyn edistäminen ja ylläpitäminen. Toimintaterapian perustana on merkityksellinen toiminta, joka motivoi ja innostaa aktiiviseen osallistumiseen arkeen liittyvissä toiminnoissa eri ympäristöissä. Lasten toimintaterapian perustana on leikki ja leikillisyys, minkä avulla harjoitellaan yksilöllisiä taitoja ja valmiuksia eri taitoalueilla. Yhteistyö ja ohjaus lapsen arkiympäristöissä ovat osa lapsen kanssa toteutettavaa toimintaterapiaa. Toimintaterapia voikin toteutua joko toimitiloissa tai lapsen omissa arkiympäristöissä.

 Toimintaterapiaan voi ohjautua 

  • Hyvinvointialue Siun soten maksusitoumuksilla (erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuolto)
  • Kelan lääkinnällisen kuntoutuksen päätöksellä
  • vakuutusyhtiöiden maksamana tai 
  • itsemaksavana asiakkaana. 

Toimintaterapialähete perustuu arviointiin ja kuntoutussuunnitelmaan, jossa on määritelty toimintaterapian kesto ja tavoitteet.

Sensorisen Integraation teoriaan perustuvan toimintaterapian tavoitteena on jäsentää lapsen aistitiedon käsittelyä. Aistiedon käsittelyn vaikeudet voivat näkyä esimerkiksi aistiyli- tai aliherkkyyksinä, kehon hallinnan ja hahmottamisen vaikeuksina, kömpelyytenä, tarkkaamattomuutena tai käyttäytymishaasteina. SI-terapia toteutuu terapiatilassa, mikä mahdollistaa erilaisten aistikokemuksien sekä juuri oikean tasoisten haasteiden tarjoamisen lapselle. SI-teoria on aistikokemuksilla rikastettua leikkiä, jossa pohjana on lapsen oma motivaatio, kiinnostus sekä onnistumisen kokemusten mahdollistaminen. Lapsen yksilöllisten valmiuksien harjoittamisen ja aistisäätelyn jäsentämisen ohella SI-terapian tavoitteena on löytää erilaisia keinoja arjen sujuvoitumiseksi. 

Lisätietoa SI-terapiasta: Sensorisen Integraation Terapian yhdistyksen sivuilta sity.fi


Keep the goal in your mind, some activities in your pocket and fun in your heart.

~Roseann C. Schaaf~